Тарифтер

Тарифтер жана кызматтар боюнча толук маалымат
Эл аралык которуулардын жана төлөөнүн валютасы
RUBКоторууну төлөө үчүн РФ банктардын карталарын гана колдонууга болот
Эл аралык которууларды алуу валюталары
USD, EUR, AMD, BYN, GEL, KZT, MLD
Эл аралык которуунун комиссиясы
0%Комиссиясыз
Эл Аралык которууну банк картасы менен төлөө үчүн комиссия
0%Комиссиясыз
Өнөктөштөрдөн накталай акча алуу үчүн комиссия
0%Комиссиясыз
Бир которуунун минималдуу суммасы
100 RUBРубл
Бир күндө которуулардын максималдуу суммасы
150 000 RUBРубл
Бир айда которуулардын максималдуу суммасы
1 000 000 RUBРубл
Бир айда которууларды алуунун максималдуу суммасы
1 000 000 RUBРубл
ZAM криптовалютасын сатып алуу комиссиясы
0%Комиссиясыз
Конвертация курсу
Эл аралык которуулардын валютасынын конвертациясы Zamzam-дын ички курсу менен жүргүзүлөт жана ЦБ курсунан айырмаланышы мүмкүн. Биржа курсун кароо керек
Zamzam мобилдик
тиркемесин орнотуңуз
жана сизди колдошот

QR-кодту скандап —
тиркемени оной орнотуңуз